Allmänt och enskilt vatten

I Sverige har vi vad som kallas för allmänt och enskilt fiske. Detta utgör grunderna för var man får fiska utan speciella tillstånd och även hur fisken kan vara begränsat.

Allmänt fiske är platser där man får fiska med handredskap utan att behöva något fiskekort. Enskilt vatten kräver däremot fiskekort och inkluderar många bestämmelser om vilka fiskar som får fångas och vilka storlekar man faktiskt får behålla.

Bara för att man bor vid en sjö eller annat vattendrag betyder inte detta att man automatiskt får rätten att fiska där, inte ens om tomtgränsen sträcker sig bortom strandkanten. Detta är viktigt att ha i åtanke om man köpt vattennära tomt eller letar en sådan för den delen.

En regel som ofta refereras till är något som kommit att kallas för ”strandvattenregeln”. Denna säger att allt vatten som ligger inom 300 m från fastlandet räknas som enskilt vatten. Detta gäller även vatten inom 300 m från öar som är minst 100 m lång. Avståndet kan dock även bli längre då det också finns en klausul som säger att vattendjupet också måste vara minst tre meter.

En ytterligare regel som krånglar till detta något är den så kallade ”enklavregeln” som säger att om ett vatten som ligger utanför gränsen för enskilt vatten, men som fortfarande är omgivet av enskilt vatten på alla sidor, räknas även detta vatten som enskilt.

Ett specialfall hittar man även för havsvatten från Listerhuvud i Blekinge och norrut mot den finska gränsen. Här gäller en regel kallad ”kilometerregeln” som säger att allt vatten är enskilt om det inte är en öppen förbindelse från fastlandet, eller öar över 100 m,  på minst en kilometers avstånd. Detta betyder då att en havsvik som har en öppning på under en kilometer mellan uddarna också räknas som enskilt vatten. Denna regel gäller dock inte för öar som avskiljs från fastlandet med mer än en kilometers öppen förbindelse. Och från öar inom en kilometer räknar man ju då också 300 m ut innan allmänt vatten börjar.

Förutom allmänt vatten utanför kusten efter bestämmelserna ovan kan man även hitta allmänt vatten i fyra av våra fem stora sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön.